• Prehľadávanie aj vkladanie nových geodát.

 

 • Previazanie s externými databázami.

 

 • Vyhľadávanie prvkov kritérií.

 

 • Priame zadávanie SQL príkazov.

 

 • Viacužívateľský prístup, prístupové práva.

 

 • Štruktúrované atribútové okno.

 

 • Sprievodca pre tvorbu tlačových výstupov.

 

 • Dynamika, intuitívnosť a atraktívny design.

Popis produktu

iMap je webová aplikácia, ktorá prezentuje geografické dáta v prostredí internetu a intranetu vo veľmi atraktívnom prostredí. Ku každému objektu v mape je možné pripojiť popisné informácie uložené v externých databázach. Užívatelia môžu vykonávať atribútové dotazy podľa vlastných požiadaviek alebo vytvárať geodata nové.

 

iMap dodávame ako "riešenie". Ide o technológiu, ktorú vždy prispôsobíme konkrétnym požiadavkám klienta. Vďaka znalosti potrieb užívateľov sme vyvinuli maximálne intuitívne užívateľské prostredie s veľmi atraktívnym designom. Dynamické prvky zaisťujú pri práci s dátami veľmi vysoký komfort. V porovnaní s ostatnými webovými aplikáciami je iMap dynamický, svieži a intuitívny.

 

Spôsoby využitia

 • ucelené kompatibilné intranetové riešenie pre obecné a mestské úrady,

 

 • zákaznícky systém s priestorovou lokalizáciou,

 

 • prezentácia výsledkov priestorových analýz,

 

 • systémy informačných centier - ako na internete, tak aj služba pre návštevníkov,

 

 • propagácia atraktivít konkrétnej lokality alebo okolia v oblasti cestovného ruchu,

 

 • intranetové systémy pre správcov inžinierskych sietí,

 

 • intranetová prezentácia technických máp objektov,

 

 • rozhranie k priestorovej databáze dodávateľov a odberateľov (integrácia s CRM),

 

 • rozmiestnenie predajní - služba pre zákazníkov na webe spoločnosti,

 

 • realitné servery,

 

 • systém pre správu majetku a FM,

 

 • užívateľské rozhranie pre ľubovoľne zameraný databázový systém,

 

 • mapové servery ľubovoľnej tematiky.