Zákazková výroba máp a schém

Ponúkame vysoko kvalitné kartografické spracovanie máp, plánov a schém verejnej dopravy.

 

Vyrábame mapy, plánky a schémy verejnej dopravy za účelom:

  • tlače do vreckových cestovných poriadkov,
  • na označníky,
  • do dopravných prostriedkov,
  • na informačné tabule a pod.

 

Podľa účelu mapového produktu volíme techniku a finálny vzhľad a formát.

 

Aktualizáciu uskutočňujeme operatívne. Po dohode a korektúre produkt odosielame priamo do tlačiarne vo vhodnom formáte.