Oborové riešenia

Archeológia, pamiatková starostlivosť, archívy

Kompletný databázový a geoinformačný servis.

Verejná doprava, integrované dopravné systémy, dopravné podniky

Geografické informačné systémy, tvorba máp a aplikácií na mieru.