Znaková sada ZABAGED pre GIS aplikácie

Široko použiteľný značkový kľúč vo formáte True Type Font pre mapy mierok 1:10 000, ZABAGED a mapy 1:25 000 zodpovedajúce konvencii ČÚZK.

Základné vlastnosti

 • dodržanie parametrov ČÚZK pri tvorbe symbolov

 • použitím značiek pri tlačení máp (aj na bežných tlačiarňach) docielite profesionálny vzhľad

 • prvky v mape budú navždy čitateľné odborníkom i laickej verejnosti

 • znaková sada je použiteľná vo väčšine bežne používaných desktop GIS a CAD aplikáciách

 • true type font je možné implementovať do väčšiny mapových serverov

 • jednoduchý prevod fontu true type na open type

 • možnosť zmeny veľkosti znakov podľa vlastnej potreby

 • dodržanie veľkosti a proporcií znakov nezávisle od mierky

 • jednoduchá implementácia

 • približne 160 znakov

 

Možnosti využitia

 • mapy mierok 1:10 000

 • vizualizácia ZABAGED

 • mapy mierok 1:25 000

 • vizualizácia priestorových dát v relevantnej mierke

 

Cena a termín dodania

Uvedená cena sady dvoch fontov je bez DPH a je závislá od počtu užívateľov a práce s fontom.

 • desktop (max. 5 užívateľov): 2 300 Kč

 • internet, intranet, desktop (6 a viac užívateľov): 4 500 Kč

 • pre komerčné mapové služby: 13 000 Kč

 

CD so značkovými kľúčmi a potrebnou dokumentáciou obdržíte do 3 pracovných dní od potvrdenia doručenia objednávky na našu poštovú alebo emailovú adresu.