Analýza reálnej dostupnosti zastávok verejnej dopravy

Ponúkame spracovanie analýzy v tej najvyššej kvalite. Odhalíme lokality od slabej po dostatočnú dopravnú obsluhu v mestách či regiónoch.

 • Kvalitný detailný materiál pre Vaše seriózne rozhodovanie.

 • Na rozdiel od bežne využívaných buffer zón (kružníc okolo zastávok) je dostupnosť počítaná reálnou vzdialenosťou po línii uličnej siete, a nie vzdušnou vzdialenosťou.

 • Neplatíte za dáta pozemných komunikácií ani za mapové podklady.

 • Nepotrebujete špeciálny software.

 • Zvolíte si adekvátne vzdialenostné i časové intervaly pre hodnotenie dostupnosti.

 • Dodáváte nám len zoznam zastávok so súradnicami, a to je jediné, čím Vás zaťažíme.

 

Čo získate?

Výstupom priestorovej analýzy nie je len mapa, ale aj digitálne dáta, ktoré môžete ďalej používať alebo distribuovať. Konkrétnym výstupom je tematická mapa zobrazujúca ulice a komunikácie:

 • podľa reálnej docházkovej vzdialenosti (metrické jednotky),

 • reálnej časovej docházkovej dostupnosti (časové jednotky),

 • reálnej spádovosti k jednotlivým zastávkam (definície spádových oblastí)

 

V akej forme poskytujeme informácie?

 • bežný GIS formát ESRI Shapefile

 • projekt v open source software s mapovými podkladmi zdarma

 • prezentačné CD s potlačou

 • interaktívna mapa v prostredí Google maps a Google Earth