Verejná doprava, integrované dopravné systémy, dopravné podniky

Analýza reálnej dostupnosti zastávok verejnej dopravy button_more
Analýza reálnej dostupnosti zastávok verejnej dopravy

Ponúkame spracovanie analýzy v tej najvyššej kvalite. Odhalíme lokality od slabej po dostatočnú dopravnú obsluhu v mestách či regiónoch.

 

 • Kvalitný detailný materiál pre Vaše seriózne rozhodovanie.

 • Na rozdiel od bežne využívaných buffer zón (kružníc okolo zastávok) je dostupnosť počítaná reálnou vzdialenosťou po línii uličnej siete, nie vzdušnou vzdialenosťou.

 • Neplatíte za dáta pozemných komunikácií ani za mapové podklady.

 • Nepotrebujete špeciálny software.

 • Zvolíte si adekvátne vzdialenostné i časové intervaly pre hodnotenie dostupnosti.

 • Dodávate nám len zoznam zastávok so súradnicami, a to je jediné, čím Vás zaťažíme.Digitálna mapa verejnej dopravy button_more
Digitálna mapa verejnej dopravy

GIS pre verejnú dopravu zabezpečuje nielen efektívnu správu informácií o samotnej preprave cestujúcich, ale zároveň poskytuje výborné zázemie pre správu Vášho majetku. Umožňuje zhromažďovať, vizualizovať i analyzovať tieto dáta na jedinom mieste.

 

Zároveň tieto dáta automaticky online distribuuje všetkým užívateľom do Internetu alebo mobilných telefónov. V reálnom čase komunikujete s kolegami i cestujúcimi!

 

Dátový model bol vytvorený tak, aby bez problémov spracoval veľké množstvo dát a všetkých viazaných atribútov. Napr. dopravné trate – kvalita, dĺžka, vrchný materiál... ; kríženie – typ kríženia, výhybka, materiál, častosť údržby... ; dopravné značenie, označníky, zastávky, električkové ostrovčeky, predajné automaty ...

 Interaktívne mapy pre cestujúcich button_more
Interaktívne mapy pre cestujúcich

Interaktívne plány verejnej dopravy druhej generácie sú mapovým stvárnením cestovných poriadkov všetkých dopravných prostriedkov, cyklotrás a akýchkoľvek iných turistických trás. Doplňte svoj vyhľadávač o atraktívnu mapu, v ktorej zobrazíte všetky praktické objekty pre cestujúcich (záchytné parkoviská, automaty na lístky, webkamery, detailné plánky terminálov, ... ).

 

Mapy sú interaktívne a integrujú do jedného prostredia takmer ľubovoľné webové aplikácie, stránky alebo dokumenty tretích strán.

 

Trakcie liniek, trasy a zastávky sú zakresľované v súradniciach, vďaka čomu je možné na podklade interaktívneho obsahu zobraziť akúkoľvek inú podkladovú mapu. Spoločne s modulom "Mimoriadnosti" ponúka pohľad na aktuálny stav dopravy tak tej verejnej, ako aj individuálnej automobilovej dopravy.

 Mapy do tlače button_more
Mapy do tlače

Vyrábame mapy, plánky a schémy verejnej dopravy za účelom:

 • tlače do vreckových cestovných poriadkov,

 • na označníky,

 • do dopravných prostriedkov,

 • na informačné tabule a pod.

 

Podľa účelu mapového produktu vyberáme techniku a finálny vzhľad a formát.

 

Aktualizáciu uskutočňujeme operatívne. Po dohode a korektúre produkt odosielame priamo do tlačiarne vo vhodnom formáte.

 Mapové podklady a geografické dáta button_more
Mapové podklady a geografické dáta

Mapové podklady, ktoré ponúkame, je možné využiť:

 

 • na dispečerských pracoviskách ako podklad pre zobrazovanie aktuálnej polohy vozidiel,

 • ako orientačný mapový podklad do interaktívnych plánov liniek verejnej dopravy,

 • pre logistické účely,

 • ako podklad pre tlačené mapové výstupy do cestovných poriadkov.

 

Mapy sú ponúkané v digitálnej aj tlačenej podobe. Digitálna forma je výhodnejšia, pretože umožňuje ďalšie spracovanie. Táto je ponúkaná alternatívne vo vektorovom a rastrovom formáte.

 

Ponúkame mapy s pokrytím celej ČR a SR od partnerskej spoločnosti CEDA a. s. Navyše len od nás získate mapový server, ktorý dokáže všetky digitálne mapy distribuovať štandardizovaným spôsobom mapovým aplikáciám na Internete (napr. IPD).

 Vyhľadávač dopravného spojenia a správa cestovných poriadkov button_more
Vyhľadávač dopravného spojenia a správa cestovných poriadkov

Vyhľadávací motor VDS vyvíjaný partnerskou spoločnosťou tt4t s.r.o. je schopný vyhľadávať spojenie v rámci dopravy železničnej, autobusovej, leteckej, v jednotlivých MHD i kombinácie jednotlivých dopravných systémov. VDS je možné prepojiť aj so systémami sledovania vozidiel. Toto meškanie je možné prezentovať formou poznámok ku spojom alebo je možné to započítať priamo do vyhľadávania spojení.

 

 

Vyhľadávanie je možné parametrizovať podľa:

 • druhu dopravných prostriedkov,

 • druhu spojov (vlaky EC, SC atď.),

 • času na prestup a ich počtu,

 • počtu prestupov,

 • dátumu a času hľadania.

 

Dodávka VDS zahŕňa otvorené API pre jednoduché doplnenie funkcionality vlastnými silami alebo inými dodávateľmi. Cestovné poriadky si zákazník spravuje cez webové rozhranie.

 Webové stránky button_more
Webové stránky

Vytvárame webové stránky, ktoré môžete jednoducho sami editovať. Ich komplexnosť a funkcionalita závisí od priania zákazníka a účelu webu.

V spolupráci s renomovaným webdesignerom vieme navrhnúť a vytvoriť vzhľad webu, ktorý nebude len ozdobou, ale bude aj funkčný.

 

U nás nemusíte zariaďovať nič okolo webových stránok. O ich spustenie sa postaráme sami, rovnako ako o nastavenie domény a zriadenie emailových schránok. Naše služby sú koncipované ako komplexná pomoc pre maximálne pohodlie zákazníka.