Softwarové produkty

DopMap

Mapy verejnej dopravy do mobilného telefónu. Odchody spojov, vyhľadávanie zastávok, spojení a navigácia k zastávke.

Interaktívne plány dopravy

Živá schéma alebo mapa verejnej dopravy zobrazujúca aktuálnu situáciu na komunikáciách sledovaného územia.

iMap

Interaktívny klient mapového serveru.

iNote

Manažment archeologických výskumov, inventárov, kontextov, kresieb a fotografií.

LemonTree - metadata

Metadátový informačný systém, zodpovedá smernici Inspire.

LemonTree - archeo

Register výskumov a evidencie akcií, rezervačný systém.

LemonTree - web

Redakčný systém webových prezentácií

Megalit

Kompletná evidencia výskumov a správa digitálnych dokumentov. Riešenie pre archívy, múzeá, pamiatkové ústavy, archeologické organizácie.