• Správa zamestnancov archeológov.

 

  • Evidencia výskumov a dokumentácie.

 

  • Správa archeologických kontextov.

 

  • Práca v intranete.

 

  • Editácia priamo z terénu.

 

  • Komunikácia medzi archeológmi a laborantmi.

 

  • Tlač dát.

 

  • Správa číselníkov.

 

  • Previazanie na mapy v iMap. 

Popis produktu

iNote je prostredie určené pre archeológov, v ktorom užívateľ nájde hierarchicky usporiadané formuláre a agendy, cez ktoré vkladá alebo aktualizuje záznamy uložené v databáze. Takto je možné upravovať a spravovať dokumenty a informácie z rôznych zdrojov v jednotnom rozhraní. Prepojenie s mapou je zachované, nie je však podmienkou.

 

Aplikácia iNote vám prinesie možnosť spravovať rozsiahle popisné databázy vrátane dokumentov štandardných formátov (MS Office, OpenOffice.ogr, PDF), ku geografickým prvkom pridávať ľubovoľné prílohy, dáta zdieľať s ostatnými užívateľmi v organizácii atď.

 

Na základe ľubovoľného údaju v atribúte i v priloženom dokumente, príp. v komentároch obrázku je možné záznamy sofistikovaným spôsobom vyhľadávať a triediť. iNote je ideálna aplikácia tvoriaca informačný systém organizácie, ktorý je možné v ľubovoľnej dobe rozšíriť o priestorovú zložku - teda mapový server a aplikáciu iMap.

 

iNote pracuje v prostredí internetu alebo intranetu, je teda dostupný kdekoľvek z obvyklého webového prehliadača a je v podstate jedno, či ho ovládáte zo svojho mobilu alebo z počítača v kancelárii.