Znaková sada pre technické mapy podľa ČSN

Ponúkame všeobecne použiteľný značkový kľúč pre mapy veľkých mierok zodpovedajúci norme ČSN 01 3411. Obsahuje všetky bodové, líniové a plošné symboly.

Základné vlastnosti

 • dodržanie parametrov normy ČSN 01 3411

 • kvalitný a profesionálny vzhľad značiek pri tlačení máp (aj na bežných kancelárskych tlačiarňach)

 • prvky v mape budú navždy čitateľné odborníkom, ktorí bežne používají normované značky

 • znaková sada je použiteľná vo väčšine bežne používaných desktop GIS a CAD aplikáciách

 • true type font je možné implementovať do väčšiny mapových serverov

 • jednoduchý prevod fontu true type na open type

 • možnosť zmeny veľkosti znakov podľa vlastnej potreby

 • dodržanie veľkosti a proporcií znakov nezávisle od mierky

 • jednoduchá implementácia

 • približne 220 znakov

 

Možnosti využitia

 • mapy veľkých mierok

 • digitálna technická mapa mesta (DTMm)

 • digitálna katastrálna mapa (DKMm)

 • plány správcov inžinierskych sietí

 • plány polohopisnej situácie

 • technické výkresy

 • geometrické plány

 

Konverzia do ESRI knižnice STYLE

Knižnica symbolov STYLE je natívnym formátom ESRI produktov pre ukladanie symboliky. Využijete ju pre mapy na lokálnom PC v ArcGIS alebo v digitálnych mapách na internete na platforme ArcGIS Server s prvkami inžinierskych sietí a základným polohopisom.

 

Cena a termín dodania

Uvedená cena je bez DPH a je závislá od počtu užívateľov a práce s fontom.

 • 1 - 5 desktop užívateľov: 3 000 Kč

 • neobmedzený počet desktop užívateľov + webové využitie: 7 500 Kč

 • použitie pre komerčné služby: 15 000 Kč

 

Cena STYLE knižnice činí 15 000 Kč.