Archeológia, pamiatková starostlivosť, archívy

Centrálna evidencia terénnych výskumov button_more
Centrálna evidencia terénnych výskumov

Evidencia predstavuje zdroj základných informácií o uskutočnených a plánovaných archeologických akciách. Informácie sú evidované pre potreby odborov pamiatkovej starostlivosti.

Webový prehliadač je aplikácia, ktorú užívatelia používajú a ktorá umožňuje vyhľadávanie v databáze, zápis, tlač a export dát.

V súčasnej dobe existujú dve paralelné Evidencie - pre Čechy (http://arup.smartgis.cz) a Moravu a Sliezsko (http://arub.smartgis.cz).

 

Na Evidenciu nadväzujú informácie v rozsahu Správy o archeologickej akcii (SAA) a Nálezovej správy (NS). Tieto dáta si každá OAO na území Moravy a Sliezska môže spravovať v desktop aplikácii Megalit. Táto platforma tvorí základné prostredie pre správu Digitálneho archívu ARÚ v Brne. Nástroje pre organizáciu digitálnych dokumentov v depozitári a ich sprístupnenie (publikácia) sú k dispozícii všetkým užívateľom aplikácie Megalit.Správa výskumov a digitálny archív button_more
Správa výskumov a digitálny archív

Kompletné riešenie pre správu digitálnej archeologickej dokumentácie vo väzbe na archeologické výskumy.

Dokumentácia je roztrieďovaná do používanej nomenklatúry. V jej obsahu (PDF, MS/OO Office, TXT, XML, HTML) je možné fulltextovo vyhľadávať. Do depozitára dokumentov je možné prikladať ľubovoľné súbory veľké mnoho desiatok megabytov. Naše riešenie podporuje celú radu užívateľských procesov - od vytvárania väzieb a prepojovania dokumentácie s terénnymi archeologickými výskumami až po systém sprístupňovania dokumentácie na žiadosť oprávnených užívateľov.

 

Významnou súčasťou archívu sú nástroje, ktoré chránia autorské práva majiteľov dokumentácií a kontrolujú časové obdobie v rozsahu obvyklom, po ktorom majú byť určité dokumentácie neprístupné ostatným užívateľom.Realizácia databázy a aplikácií na mieru button_more
Realizácia databázy a aplikácií na mieru

Atraktívna multimediálna prezentácia materiálov k archeologickým lokalitám? Interaktívna mapa nálezov, publikácií a výskumov i v nekomerčných produktoch? Kontaktujte nás a my Vám ponúkneme realizáciu celej rady ďalších individuálnych požiadaviek.

 

Výhodou aplikácií dodávaných na mieru je maximálne prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka. Vyhovieme Vašim potrebám a pomôžeme Vám realizovať napríklad grantové projekty, ktorých cieľom býva popularizácia archeologických poznatkov zábavnou a zrozumiteľnou formou.Metadátový informačný systém button_more
Metadátový informačný systém

Vlastníte či inak spravujete geografické dáta? Viete ako sú a ako môžu byť využívané? Pamätáte si všetky licenčné zmluvy a kontakty na súvisiace organizácie? Ako často prebieha aktualizácia tej či onej dátovej sady?

 

Vrelo doporučujeme webovo založený systém, ktorý umožňuje vkladanie, editáciu, tlač, export a distribúciu metadát o geografických dátach a omoho viac.

 

Získate prehľad o geodátach, ktoré spravujete alebo vlastníte či distribuujete. Vďaka nášmu riešeniu si vytvoríte štandardizovaný katalóg metainformácií. Ostatným organizáciám môžete obsah katalógu sprístupniť taktiež, aby vedeli, aké dátové sady sú dostupné na vybraných lokalitách. Distribúcia metadát tretím stranám a komunikácia s ich informačnými systémami je zaistená formou harvestingu.

 Podnikový GIS button_more
Podnikový GIS

Podnikové riešenie pre riadenie výskumov a uchovávanie súvisiacich dát v databáze a v mape.

 

 

V teréne sú Vaším geodetom zamerané objekty, archeológovia zbierajú cenné informácie, fotografujú nálezy, uskutočňujú letecké snímkovanie a pracujú s topografickými mapami a plánmi. Všetky materiály a dáta je potrebné bezpečne archivovať a pripraviť ich k ďalšiemu spracovaniu povedzme v laboratóriu alebo v kancelárii, kde sa vytvárajú kresby.

Oproti systému Megalit ide o intranetové riešenie, ktoré obsahuje prepojenú databázovú časť s interaktívnou mapou.

 Webové stránky a internetové encyklopédie button_more
Webové stránky a internetové encyklopédie

Vytvárame webové stránky, ktoré môžete jednoducho sami editovať. Ich komplexnosť a funkcionalita závisí od priania zákazníka a účelu webu.

 

V spolupráci s renomovaným webdesignerom vieme navrhnúť a vytvoriť vzhľad webu, ktorý nebude len ozdobou, ale bude aj funkčný.

U nás nemusíte zariaďovať nič okolo webových stránok. O ich spustenie sa postaráme sami, rovnako ako o nastavenie domény a zriadenie emailových schránok. Naše služby sú koncipované ako komplexná pomoc pre maximálne pohodlie zákazníka.