• Centrálny register akcií.

 

 • Rezervačný systém akcií pre oprávnené organizácie.

 

 • Evidencia prebiehajúcich a ukončených výskumov.

 

 • Uľahčenie administratívy pre organizácie.

 

 • Lepšia komunikácia s investormi akcií.

 

 • Tlačové zostavy, exporty dát, ...

 

 • Zníženie prevádzkových nákladov archeológov.

 

Popis produktu

Systém evidencie terénnych archeologických výskumov slúži k centralizácii informácií o uskutočnených výskumoch na území Čiech, ďalej tiež Moravy a Sliezska.

 

Systém LemonTree - archeo plne podporuje a nenarušuje kľúčové spôsoby práce archeológov, vďaka čomu im prácu uľahčuje a výrazne zľavňuje. Táto aplikácia rieši tieto problémy:

 

 • zlý prístup k dátam o výskumoch, ktoré si vedú užívatelia vo svojich lokálnych databázach

 • nemožnosť dopátrať sa vzájomných súvislostí medzi už vytvorenými správami o archeologických akciách a nálezovými správami

 • nemožnosť monitorovať výskumy v priestore a čase

 • absencia kontroly organizácií v zmysle ich povinností podávať správy o výskumoch do správnej organizácie

 • nedostupnosť informácií o výskumoch pre vedecké a študijné účely

 • absencia zdroja základných dát o výskumoch pre iné aplikácie (Internetové encyklopédie atď.)

 

Štruktúra formulárov je prispôsobená na mieru našim zákazníkom. Pre rýchle a presné vyplňovanie sú použité číselníky.

 

Základné vlastnosti

Medzi základnú funkcionalitu patrí:

 

 • zápis archeologickej akcie

 

 • prihlásenie výskumu na akciu

 

 • kontrola duplicitných záznamov

 

 • editácia formulárov

 

 • tlač Oznámení o zahájení archeologickej akcie

 

 • tlač formulárov

 

 • export dát do CSV

 

 • prikladanie príloh k akciám

 

 • vyhľadávanie

 

 • nahliadnutie do depozitára digitálnej dokumentácie (metadáta)

 

 • administrácia číselníkov

 

 • registrácia užívateľov

 

 • (de)aktivácia užívateľských účtov

 

 • automatické upozornenie na odovzdávanie reportov

 

 • automatické kontaktovanie investora po prihlásení akcie

Registrácia a odkazy

Registrácia do systému je možná na týchto adresách: