Urobte si poriadok v dátach, ktoré vlastníte:

 

  • Jednoduchý prístup k licenčným podmienkam pre všetkých kolegov v organizácii.

 

  • Prehľadné radenie metadát do tematických kategórií. 

 

  • Štandardné číselníky.

 

  • Zodpovedá smernici INSPIRE a normám ČSN.

 

  • Automatická kontrola kvality metadátových záznamov.

 

  • Voliteľný design. 

Popis produktu

Metadátový informačný systém je celopodnikové riešenie pre evidenciu licencií rôznych geografických dát, ktorými podnik disponuje.

 

Zamestnanci všetkých oddelení sa môžu operatívne dozvedieť, za akých podmienok môžu určité dáta distribuovať tretím osobám. Zistia, v akej kvalite boli dáta získané, k akému dátumu sú aktuálne a v akom rozsahu sú vedené.

 

Hlavným prínosom tejto aplikácie je:

  • eliminácia právnych a finančných rizík plynúcich z ilegálneho nakladania s dátami

  • kvalitné riadenie aktualizácií dátových sad

  • možnosť distribuovať metadáta do národného geoportálu

  • poskytovať aktuálne prehľady o rozsahu a kvalite vlastnených dát

 

Technické vlastnosti

Aplikácia je súčasťou webových stránok zákazníka. K jej spusteniu nie je potrebné inštalovať pluginy. Vzhľad užívateľského prostredia dodávame na mieru spravidla podľa firemnej identity nášho zákazníka.

 

Prevádzku a servis k aplikácii poskytuje naša spoločnosť.

 

Tento produkt spolupracuje s národným geoportálom, metadátovou časťou. V prípade záujmu môžu byť záznamy Vašej organizácie vyhľadateľné takisto prostredníctvom českého geoportálu.