• Rezervačný systém akcií.

 

 • Vlastný depozitár digitálnych dokumentov - fotografií a nálezových správ.

 

 • Bezpečné zdieľanie dokumentov s ostatnými organizáciami.

 

 • Tlač reportov

 

 • Odovzdávanie nálezových správ bez nákladov.

 

 • Prepojovanie výskumov s digitálnymi dokumentmi.

 

 • Interaktívny kalendár výskumov.

Popis produktu

Vďaka niekoľkoročnej spolupráci s archeologickými organizáciami Vám ponúkame úplne nový informačný systém, s ktorým prichádza poriadok v dátach a značné uľahčenie poskytovania dokumentov a tlačových výstupov v rámci evidencie terénnych výskumov.

 

Desktop aplikácia MEGALIT sa spúšťa na osobných počítačoch užívateľov rovnako ako napríklad MS Word. Tento program s veľmi príjemným užívateľským prostredím je určený pre širšiu skupinu užívateľov, ktorí potrebujú rýchlo editovať rozsiahle dáta a spravovať depozitár dokumentov.

 

Riešenie je variabilné do tej miery, že dokáže rešpektovať individuálne požiadavky na štruktúru formulárov a formu tlačových výstupov. Praktické prínosy spozná každý, kto spravuje akýkoľvek oborový archív či malé až rozsiahle evidencie akcií a výskumov.

 

TIP pre našich zákazníkov: Máte externú firmu, ktorá Vám dokumentáciu digitalizuje? Ponúknite im svoj Megalit (úplne zadarmo v rámci Vašej licencie), pomocou ktorého digitálne dokumenty bezpečne vloží priamo do Vášho depozitára prípadne aj s metadátami.

 

Základné vlastnosti

Zápis dát

 • kompletný zápis a editácia záznamov archeologickej akcie

 • vkladanie a editácia dokumentácie v depozitári

 • možnosť zápisu akcií na etapy podľa fázy výskumu (rezervácia akcií, zahájenie a ukončenie výskumu, archivácia)

 • šepkár často používaných výrazov

 • automatické doplňovanie známych hodnôt do formulárových políčok

 • kontrola duplicitných záznamov

 • kontrola správnosti vyplneného formulára

 • interaktívna nápoveda

 • validácia dát

 

Vyhľadávanie a prehliadanie

 • fulltextové vyhľadávanie takisto v obsahu príloh (dokumentov MS Office, TXT, OpenOffice)

 • multikriteriálne dotazovanie

 • šepkár často používaných výrazov

 • ukladanie vlastných dotazov (vytváranie užívateľského menu) pre neskoršie použitie

 • prehľadná nomenklatúra pre depozitár dokumentov

 • automatické skrytie osobných údajov pri zobrazení (exportu a tlače) užívateľa z inej organizácie /oddelenia/...

 • tabuľkové zobrazenie akcií a jeho individuálne nastavenie

 • formulárové zobrazenie akcií

 • kalendár akcií

 

Offline režim

 • práca s dátami bez pripojenia k internetu

 • nahratie dát do centrálnej databázy v okamihu pripojenia

 • vyhľadávanie

 • tvorba tlače a exportu dát

 

Interný odkazový systém

 • komunikácia s ostatnými užívateľmi formou textových správ

 • poskytovanie dokumentov správnym organizáciám (nálezové správy, ...)

 • pripomienkovanie prijatých dokumentov

 • príjem systémových správ

 

Export, tlač a publikácie

 • tlač reportov

 • tlač aktívného formulára

 • export dát do CSV

 • sumarizácia výberu (štatistické informácie)

 

Alarmy

 • možnosť nastavenia automatických upozornení na blížiace sa vypršanie lehôt

Ukážky LIVE

Oprávnené organizácie z Moravy a Sliezska a naši užívatelia

Navštívte stránky arub.smartgis.cz, kde je potrebné sa registrovať. Po registrácii si budete môcť stiahnuť aplikáciu Megalit.

 

Ostatní záujemcovia

Pre lepšiu predstavu a možnosť zoznámiť sa a vyskúšať si užívateľské prostredie ponúkaného produktu sme pre Vás pripravili jeho demoverziu, ktorá je k dispozícii na edumegalit.smartgis.sk. Kontaktujte nás pre vygenerovanie prihlasovacích údajov.