09.06.2014

Megalit prekročil hranice

V dňoch 22. - 25.4.2014 prebehla v Paríži medzinárodná konferencia CAA - Computer Applications and Quantitative Methods in Archeology, ktorá sa koná každý rok už 40. rokov. Tohto ročníka sme sa vďaka Megalitu zúčastnili aj my!

Preto obrovským úspechom je pre nás prezentovanie nášho produktu Megalit, ktorý tu zastupovala pani Olga Lečbychová spoločne so Zdenkou Košařová z Archeologického ústavu AV ČR Brno. Týmto ďakujeme za skvelú spoluprácu a prezentáciu vo svete!

http://bit.ly/1g1h8Rd

SmartGIS